کدام روش انسولین درمانی بهتر است ؟ روش تزریق چندبار در روز یا روش مرسوم (قدیمی)

 .در این روش تعداد دفعات تزریق بیشتر است و مقادیر تزریق انسولین کوتاه اثر یا سریع الاثر با توجه به تزریق انسولین پایه ، با توجه به فعالیت و تغذیه متفاوت است کم و زیاد میشود
 
در روش مرسوم یا قدیم 
از تزریق دو بار در روز انسولین با تقسیم مقدار انسولین مصرفی به ۷۰ درصد صبح و ۳۰ درصد شب استفاده میکنند.
اما در این روش چون انسولینها تزریق میشوند ( و تقریبا همیشه مقادیر ثابت تزریق میشوند) برنامه زمانبندی تغذیه و فعالیت فیزیکی باید  دقیقتر باشد که منجر به افت قند خون نشود و از طرف دیگر عدم کنترل دیابت نشود.
اما در روش جدیدتر (که البته در چند سال اخیر خوشبختانه پزشکان و بیماران ایرانی هم از آن استفاده میکنند) تغییرات زمانبندی غذا و فعالیت بدنی به منظور جلوگیری از افت قند خون و کنترل بهتر به سمت اهداف کنترلی دیابت (که در مباحث دیگر به آن پرداخته ایم) راحتتر و هموار تر میشود.
در روش جدید تا چهار بار در روز و حتی بیشتر تزریق انجام میشود.
با تزریق یک انسولین یایه و سه تا پنج تزریق انسولین سریع الاثر قبل وعده های غذایی ، حتی زمان میان وعده ها و ناپرهیزی و حتی مواقعی که قند خون از اهداف درمانی در آن لحظه فاصله دارد میتوان بطور کلی قند خون را راحتتر (البته با تعداد تزریق بالاتر) در محدوده طبیعی نگهداشت.
 

برچسب ها :