رونق تولید

📌
رونق تولید

نام گذاری سالها یک سنت پسندیده است که چندین سال است از سوی مقامات انجام می شود ولی شوربختانه اثری از آن به طور محسوس جز در بیلبوردهای اول سال و سربرگ نامه های دولتی و همایش هایی که به دم خودشان این عبارت را می بندند، به طور معناداری دیده نمی شود و در حد همان شعار باقی می مانند.

شعار امسال که "رونق تولید" است از حیث یک شعار با ظرفیت و امکان تحول و تعالی یک شعار فوق العاده است آن هم در سالی که بیشتر بوی رکود می آید تا رونق!

اما نکته جالب اینست که رونق بیشتر از اینکه زاییده ی یک شرایط معتدل و متوسط باشد، در جوامعی با بافتار ما، بیشتر زاییده و محصول شرایط رکود است! ساده تر اگر بخواهم بگویم یک شرایط متوسط پتانسیل و ظرفیت تبدیل شدن به یک شرایط فوق العاده را ندارد اما یک شرایط افتضاح بیشتر آبستن تبدیل و زایش یک پدیده عالی است!

بله، یک "افتضاح" از یک "متوسط"، کارکرد بیشتری در توسعه فردی، سازمانی و ملی و درنهایت خلق یک "عالی" دارد! افتضاح از متوسط، عالی تر است!

تن دادن به یک شرایط میانه و آب باریکه درآمدی و ریسمانی که به مو می رسد و پاره نمی شود، شرایط خطرناکی است که رکود را پایدار می کند.

اگر امسال، شرایط خیلی افتضاح شود و به بن بست اقتصادی برسیم و تکلیفمان با امیدهای واهی و حمایت های بی اساس معلوم شود، آنگاه شهریاران و شهروندان راهی برای برون رفت از آن خواهند یافت و راهی خواهند ساخت به سوی رونق!

واژه رونق یک معادل جالب در لهجه خراسان دارد: "دگرد" یعنی "درگرد" یعنی "درگردش" و وقتی به کار می رود که یک وسیله و یک کاروکاسبی می چرخد و عالی کار می کند. البته یک کلمه دیگر هم هست: "گردو" {به فتح گ} یعنی "گردان" یعنی یک وسیله که کار می کند و خراب نیست یعنی همان شرایط متوسط!

گاهی "گردو" بودن علیه "دگرد" بودن عمل می کند!
درست مثل وقتی که "کار کردن" علیه "رونق داشتن" وارد عمل می شود!

قرار نیست سیستم های ما فقط کار کنند قرار است رونق داشته باشند. حتی گاهی لازم است یک سیستم را برای اینکه رونق پیدا کند از کار بیندازیم!
یک مثال در حوزه توسعه فردی اینست که من روابطم با افرادی را که کار نمی کند، تعطیل کرده ام تا یا تمام شود یا موثر باشد!
در حوزه سازمانی کارفرماهایی که برای شرکت خلق ارزش نمی کنند را از لیست مشتریان خط زده ام تا فقط کارفرماهایی باقی بمانند که عالی هستند و اگر لازم شد شرکت را تعطیل خواهم کرد مگر اینکه عالی کار کند!

در حوزه توسعه ملی هم شاید این نسخه برای رونق کار کند! این پشنهاد را به علمای آن حوزه می سپارم تا بررسی کنند.

✍️دکتر مهدی رفتاری

برچسب ها :