برگشت محصولات بدو ن قید وشرط

با توجه وضعیت بازار و  در راستای حمایت از فروشگاههای عزیز  و کیفیت مناسب محصولات کاموَر امکان برگشت محصولات  کاموَر بدون قید شرط از مغازه دران  محترم  امکان پذیر می باشد .لازم به ذکر است در بعضی از فروشگاههای با توجه به شرایط مکانی و عدم شناخت محصولات بدون قند محصولات   مم .خروجی کم تری دارند امکان تعویض با محصولات پر فروش با هماهنگی ویزیتور مربوطه مقدور می باشد.

برچسب ها :